O mně

Jsem certifikovaná biosyntetická psychoterapeutka. Ve svém pohledu na člověka tak využívám převážně přístup této metody, ale neodmyslitelně ke mně patří také filozofie Carla Rogersa, který mě ovlivnil zejména v začátcích mého profesního života. Zdůrazňuje, že pro to, aby klient mohl objevit svůj potenciál, žít spokojeně a plně, je potřeba pozitivního přijetí, empatie a autenticity. O to se ve vztahu s klientem snažím.

Mými klienty jsou nejčastěji dospělí lidé, z kapacitních důvodů nepracuji s mladistvými a biosyntetickou metodou nepracuji prozatím ani s dětmi.

V kontaktu s člověkem se snažím o pochopení vnitřního světa klienta, o pochopení kontextu jeho života, který v terapii hraje významnou roli. Snažím se být aktivním průvodcem, který ale respektuje individuální tempo. Pokud se rozhodnete pro naši vzájemnou spolupráci, budeme ji společně utvářet.

V průběhu mojí životní a profesní cesty jsem se setkala s různými tématy, s kterými dokáži efektivně pracovat. Jsou pak taková, které jsou mojí srdcovou záležitostí a získali si mojí pozornost o trochu víc. Věnuji se zejména lidem s komplexním vývojovým traumatem, lidem s poruchami osobnosti, zejména emočně nestabilního typu, a lidem, kteří mají úzkostné a neurotické potíže.

Víc o mé profesní cestě najdete v záložce Můj profesní životopis.