Psychoterapie, poradenství, krizová intervence

Spousta lidí přichází za psychologem, psychoterapeutem nebo poradcem a nemá představu, co vlastně od nich může žádat, co mu vlastně kdo může nabídnout.

V stručnosti si vysvětlíme, jestli jsou vaše potíže vhodné do psychoterapeutické péče, nebo spíš do jiné formy pomoci.

Krizová intervence – je to krátkodobá forma odborné pomoci, která má za cíl stabilizovat člověka v situaci, ve které se ocitnul a je pro něj extrémně zatěžující. Nejčastěji tyto lidi žádají a pociťují akutní potřebu pomoci, jejich stav je doprovázený silnými symptomy, které znemožňují běžné fungování. Do doby krize ale tyhle lidi žili život, který jim nedělal potíže a po odeznění krize jsou schopni v něm znovu pokračovat.

Co může být krizí?

  • úmrtí blízkého člověka
  • dopravní nehoda
  • rozpad partnerského vztahu
  • nemoc
  • zážitek katastrofy, nebo traumatická zkušenost.

Poradenství – nacházíte se v situaci ve svém životě, kdy máte na obzoru rozhodnutí. Udělat rozhodnutí je někdy nelehké a spousta lidí potřebuje v těchto situacích pomoc. Nepředpokládejte ale, že vám poradce poradí, co máte dělat. Poradce s vámi projde různé možnosti, pomůže vám zorientovat se, vyjasnit si emoce, které se s rozhodováním vážou, doplní vám informace, pokud vám chybí. Může se taky jednat o krátkodobou intervenci, do 10 setkání.

Psychoterapie – rozhodnutí pro psychoterapii se často rodí dlouho, člověk pociťuje potíže v různých oblastech života, nerozumí jim a potřebuje změnu. Trpí některými ze zmiňovaných symptomu, které mu brání v plnohodnotném a spokojeném životě. Rozhodne se pro psychoterapii aby lépe porozuměl, co se s jeho životem děje. Psychoterapie je dlouhodobá forma spolupráce s terapeutem.

Pokud si nejste jistí, kterou formu pomoci potřebujete, je ideální zjednat si první schůzku, kde vám pomůžu zorientovat se.